torsdag 26 mars 2015

Exhibition at HV Gallery: "Ur vävstolen"

Welcome to an exhibition about Alice Lund Textilier at HV Gallery in Stockholm! The opening is Thursday April 9th 16.00. Below is more information in Swedish.

Ur vävstolen – en utställning om Alice Lund Textilier
9 april – 16 maj 2015, vernissage torsdag 9 april 17.00
Alice Lund Textilier verkar för en utveckling av den textila konsten och handvävningen. I ateljén i Borlänge tillverkas mattor, textil konst och kyrkliga textilier för privat och offentlig miljö över hela världen. Genom forskning, utställningar, kurser och föredrag sprider ateljén kunskapen om det levande svenska textilarvet. Alice Lund Textilier har sedan mitten av 1930-talet arbetat med kvalitativ handvävning. Tillverkningen av mattor och annan textil konst är en viktig del i verksamheten. Genom att förvalta och utveckla de handvävningskunskaper som har växt fram under årtionden kopplas dåtid och nutid samman. I vår samtid på 2010-talet ser vi ett behov av förståelse för ansvarstagande produktion, en närhet till material och ett långsiktigt tänkande. Där finns Alice Lunds ledord om hållbarhet både i kvalitet och i design som bereder vägen för ateljén in i framtiden. Ateljén fortsätter även att arbeta i de funktionalistiska tankegångarna om helhetsperspektivet. Både i samverkan mellan textilier och den rumsliga miljön och i perspektivet av tillverkningskedjan.
I utställningen visas handvävda mattor från Alice Lund Textiliers mönsterskatt, skisser från ateljéns arkiv och bildvävnader vävda för textilkonstnären Helena Hernmarck.
För frågor om utställningen eller Alice Lund Textiliers verksamhet, kontakta gärna Frida Lindberg, frida@alicelund.se tel 0243-23 32 69.
Öppettider: onsdag-fredag 11.00 – 18.00, lördag 12.00 – 17.00
Handvävning: Under utställningen kommer konstväverskan Ebba Bergström från Alice Lund Textilier att visa hur det går till i arbetet i vävstolarna och svara på frågor; torsdag 9 april, lördag 11 april, torsdag 23 april och lördag 16 maj.
Föreläsningskväll: Föreläsningskväll i textilkonstens och handvävningens tecken. Föreläsning med textilkonstnär Helena Hernmarck och Frida Lindberg, verksamhetsledare och ägare Alice Lund Textilier. Torsdag 23 april, 18.00- 20.00. Föranmälan till frida@alicelund.se.

fredag 13 mars 2015

In the loom; pall

Here is a project that recently got out of the loom. A pall (bårtäcke) for a church in our nearby area. The church had an older pall from us that was woven about 30 years ago. It had now gotten a bit worn, so they asked us to make a new one in the same style. It is woven in twill of wool and linnen. The symbol is woven with soumak weft in silver. This is the result!

In the loom; a pall for a chruch in Borlänge, at Alice Lund Textilier AB

Stretching the weave to get it smooth
Photo: Alice Lund Textilier AB

Stretching the weave to get it smooth
Photo: Alice Lund Textilier AB

måndag 2 mars 2015

Coming home

Last week I acquired a new weave for my small collection of 20th century textile art. It is a wall hanging by Alice Lund woven in 1969. Best of all, I found the original sketch in Alice Lund Textilier's archive. Next time I am at the studio I will have a closer look to see if I can find more information about who bought it in the first place and where it has hung. In the front of the wall hanging it is an "AL" signature and in the back it is marked "AL-SW 1969". "AL-SW" stands for "Alice Lund - Sofia Widén AB". From 1961-1970 this was the studios name because Alice Lund took over Sofia Widén's business after she past away in 1961.

My collection of textile art isn't that extensive yet but I have a few good pieces so far. My favorites are the ones connected to Alice Lund and Sofia Widén. For example a couple of years a go I bought this wall hanging by Sofia Widén. It is always fun when works from the studio find their way back home.


Wall hanging by Alice Lund, 1969.
Photo: Alice Lund Textilier AB

Sketch for wall hanging by Alice Lund, 1969.
Photo: Alice Lund Textilier AB 


Signature on the backside of wall hanging by Alice Lund, 1969.
Photo: Alice Lund Textilier AB

Signature in front of wall hanging by Alice Lund, 1969.
Photo: Alice Lund Textilier AB